Usluge

Klinička patologija je naš fokus


Citologija

 • Konvencionalan PAP test
 • ThinPrep® PAP test


Patohistologija

 • Dijagnostika
 • Ex Tempore analiza


Imunohistohemija

 • Odredjivanje receptorskog statusa
 • Dijagnostička analiza


Zavod za laboratorijsku dijagnostiku

 • Biohemija
 • Tumor markeri
 • Serologija
 • Mikrobiologija
 • Molekularna dijagnostika
Image

ThinPrep®

Na ThinPrep PAP test smo ponosni

ThinPrep PAP test je prvi test baziran na tehnologiji tečnog medijuma koji je odobren od strane Američke Uprave za Hranu i Lekove (FDA) još 1996. Zbog povećane tačnosti citološke dijagnostike u odnosu na konvencionalni PAP test, predstavlja standard za skrining i dijagnostiku karcinoma grlića materice širom sveta. Pored PAP testa, iz istog uzorka moguće je uraditi dodatne testove (npr: HPV infekcije, hlamidije, gonoreje).

Informišite se kod Vašeg ginekologa o dostupnosti i prednostima ove metode i pridružite se milionima žena koje brinu o svom zdravlju uz ThinPrep®.


650+ milliona

ThinPrep PAP testova uradjeno u Svetu u 20+ godina dugoj istoriji tehnologije.

web stranica proizvodjača...


170+ studija

je dokaz prednosti u kvalitetu koji ThinPrep PAP test pokazuje u odnosu na konvencionalni PAP test.

lista objavljenih studija...

Image
Image

Stručni tim

Naš tim pokriva širok spektar kliničke patologije

Po potrebi se angažuju stručnjaci iz drugih oblasti patologije (digestivne, endokrine, plućne, koštane, hematopatologije).

Ginekološka patologija


Ginekološka patologija

Dr sci. med.
Svetlana Milenković

Prim. dr. med.
Jasmina Atanacković

Urološka patologija


Urološka patologija

Prof. Dr sci. med.
Snežana Cerović

Dermato-patologija


Dermato-patologija

Prof. Dr sci. med.
Dimitrije Brašanac

Patologija dojke i štitaste žlezde


Patologija dojke i štitaste žlezde

Dr sci. med.
Zorka Milovanović

Spec. dr. med.
Nataša Medić Miljić

Kontakt

Vama na usluzi

 

Pasterova 14a
Beograd, Srbija

pon-pet 08:00 – 18:00
sub 10:00 – 14:00

tel: +381 11 2684 275
mob: +381 62 623 218

phlab1@gmail.rs

Image